Inženýrská činnost

Chcete mít odborné doklady a veškerou administrativu zpracovanou správně a včas? Nebaví Vás chodit na úřady a jednat se státní správou? Díky inženýrské činnosti společnosti DRIS bude o vše postaráno. Obstaráme Vám vyjádření a stanoviska orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, které jsou součástí podkladů pro žádost o vydání stavebního povolení nebo rozhodnutí o umístění stavby.


Které hlavní podklady jsou potřeba pro inženýrskou činnost?
- stavební projektová dokumentace pro stavební povolení nebo pro územní rozhodnutí ve více vyhotoveních (postačí k zapůjčení, následně Vám bude vrácena)
- již existující vydaná vyjádření
- výpis z evidence nemovitostí, katastrální mapa
- plná moc pro společnost DRIS k zastupování v inženýrské činnosti
- další související podklady dle povahy stavby


Výsledkem inženýrské činnosti bude tzv. dokladová část projektové dokumentace, tedy složka veškerých potřebných dokladů, vyjádření úřadů a správců sítí, sloužící jako příloha pro žádost o stavební povolení nebo územní rozhodnutí.
Velice důležitou částí inženýrské činnosti je i před-projektová inženýrská činnost. Jedná se o průzkum podmínek a požadavků, které jsou kladeny na stavbu rodinného domu v dané lokalitě. Naše projekční firma Vám poradí s výběrem a koupí pozemku pro následnou výstavbu a pomůže odvrátit případné problémy a zbytečné finanční výdaje.


Co Vám firma DRIS nabídne v rámci inženýrské činnosti?
- srovnání územně technických podmínek se stavbou
- jednání jménem klienta ve správních a stavebních otázkách
- zjištění předběžných požadavků dalších orgánů státní správy
- konzultace návrhu pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo ohlášení
- získání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů (informace o vedení stávající infrastruktury, technické podmínky dodavatelů energií a vody pro napojení kanalizace, vody, plynu apod.)
- spolupráce při kolaudačním řízení