Projektování staveb

Společnost DRIS pro Vás vypracuje kompletní projektovou dokumentaci pro bytové stavby, občanské stavby, průmyslové a památkově chráněné objekty, sloužící k získání stavebního povolení.
Tato projektová dokumentace zahrnuje podklady důležité pro úspěšné jednání se státní správou v oblasti hygieny, požární bezpečnosti staveb, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany přírody a bezbariérového užívání staveb.
Součástí projektování staveb jsou také přípravné práce, hlavní návrh stavby, vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace a nakonec i autorský dozor projektanta během výstavby.


Co pro Vás firma DRIS připraví v rámci předprojektové přípravy a projektování stavby?

- zajištění podkladů z katastrálního úřadu (výpis z listu vlastnictví, geografické podklady)
- přezkoumání souladu projektu s územním plánem
- vyjádření odboru územního plánování
- znalecké a odborné posudky
- geometrické plány
- zajištění majetkoprávní agendy související se stavbou, smluvní vztahy
- projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí
- projektovou dokumentaci pro stavební povolení
- projektovou dokumentaci pro provádění stavby
- zastupování v řádném projednávání s úřady a účastníky stavby
- územní rozhodnutí o umístění stavby
- autorský dozor při provádění stavby


Dobře vyhotovená projektová dokumentace Vám při následné realizaci stavby ušetří nejen čas a nervy, ale i nemalé finanční prostředky. Veškerá projektová dokumentace je vyhotovena v rozsahu dle požadavků stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu. Poskytneme Vám i poradenskou a odbornou spolupráci.


Po celém Libereckém kraji jsme realizovali velmi úspěšné projekty rodinných domů a roubenek. Naše společnost DRIS působí na trhu již 27 let a máme proto v oblasti stavebnictví velmi bohaté zkušenosti, o které se s Vámi rádi podělíme.