Služby

REALIZACE, PROJEKTY, INTERIÉRY

Pozemek informace - inženýrská činnost v oblasti pasportů pozemků - geodetické zaměření pozemků, vytýčení hranic, zajištění radonového průzkumu,pasporty inženýrských sítí na pozemku a jeho okolí, porovnání s územním plánem obce, města

Územní rozhodnutí - zajištění podkladů a dokladů k vydání územního rozhodnutí pro stavby

 

Projekt stavby + stavební povolení - vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a zajištění podjkladů a dokladů k vydání stavebního povolení stavby

 

Realizace stavby - provedení realizace stavby na klíč nebo některých částí stavby podle dohody a přání a podle projektové dokumentace a stavebního povolení ve všech profesích

 

Kolaudace stavby - zajištění veškerých podkladů a dokladů k vydání kolaudačního rozhodnutí pro ukončenou stavbu

 

Interiéry - provedení návrhu interiéru stavby a jeho realizace komplexně nebo jednotlivé části stavby